bosVision

Opdateret: 3. april 2003
Velkommen til bosVision

Vi er et konsulenthus, der har specialiseret sig i de opgaver, der er omkring anvendelse af databaser i virksomheden. Vi er med til at sikre, at vores kunder udnytter denne teknologi bedst muligt.

Derudover udvikler vi Windows og Web-løsninger bygget på databaser fra Oracle, Microsoft og IBM.

Vi hjælper også vores kunder med systemadministrative opgaver lige fra anskaffelse, installation, opsætning og opgradering på Windows og Linux platformen.

"We give our clients a one stop shop for all their needs."

Arbejdsform

Fase 1 -Uformelt møde hvor vi gennemgår kundens behov

Fase 2 - Ud fra vores analyse udarbejder vi et oplæg som danner baggrund for den egentlige system specifikation

Fase 3 - Udarbejdelse af designspecifikation og detaljeret projektplan. Gennemføres kun hvis der er tegnet kontrakt.

Project Showcase

Kunde: Gymnasie.
Færdig: Februar, 2003
Sted: Sjælland

Der var et stort behov for præcis registrering af fravær inklusiv godskrivning så man kunne dokumentere hvor mange fraværstimer hver enkelt elav havde haft i perioden og på årsabasis.

Læs mere om de opgaver vi har løst  >